Harmonogram realizacji

  • Faza 1 – Analiza korytarza w celu wybrania 3 wariantów przebiegu do dalszej analizy
   (etap zakończono – I kwartał 2023r.)
  • Faza 2 – Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) + Raport oddziaływania na środowisko
   (planowana data zakończenia etapu – I kwartał 2025 r.):
   • Wielokryterialna analiza porównawcza wariantów zadania inwestycyjnego
   • Spotkania informacyjne (2 tury spotkań)
  • Faza 3 – Uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie i uzyskanie decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych dla Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (planowana data zakończenia etapu – II kwartał 2026 r.)
  Scroll to Top