Postęp prac

Wybrano 3 optymalne warianty przebiegu trasy drogi S10/S50.

Plan orientacyjny do pobrania w zakładce „mapy”.

Opis wariantów:

WARIANT W1  (niebieski)

Początek: w rejonie miejscowości Izabelin;

Koniec: w rejonie miejscowości Przyborowice Górne i Szczytno,

Długość wariantu: 77,350 km;

Przebiega przez gminy: Brudzeń Duży, Mochowo, Gozdowo, Bielsk, Staroźreby, Bulkowo, Naruszewo, Załuski;

Planowane węzły na przecięciu z drogami:

Początek trasy – DW559 Węzeł „Izabelin”

ok. 8 km – DP 2999W „Łukoszyn”

ok. 19,5 km – DP 5201W „Proboszczewice”

ok. 25 km – DK60(V1,V2,V3) „Bielsk”

ok. 35 km – DW 567 „Staroźreby”

ok. 48,5km – DP 2924W „Bulkowo”

ok. 57,5 km – S50 „Nacpolsk”

ok. 65,5 km – DW 570 „Naruszewo”

ok. 76,5 km – S7 „Przyborowice”

Krótki opis:

Wariant ten jest najbardziej wysunięty na północ i przebiega najbliżej miejscowości Bielsk. W rejonie km około 49+000 na długości około 7 km pokrywa się z wariantem W2 (zielonym). Droga ekspresowa S10 biegnie od początku opracowania do projektowanego węzła „Nacpolsk” gdzie łączy się z drogą S50 (km 57+500), a droga S50 od węzła „Nacpolsk” do końca opracowania, które znajduje się w rejonie w miejscowości Przyborowice Górne i Szczytno.

WARIANT W2 (zielony)

Początek: w rejonie miejscowości Izabelin;

Koniec: w rejonie miejscowości Przyborowice Górne i Michałówek,

Długość wariantu: 78,000 km;

Przebiega przez gminy: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Radzanowo, Bulkowo, Naruszewo, Załuski;

Planowane węzły na przecięciu z drogami:

Początek trasy – DW559 Węzeł „Izabelin”

ok. 9 km – DP 2999W „Łukoszyn”

ok. 16 km – DW 540 „Proboszczewice”

ok. 23 km – DK60(V1,V2,V3) „Płock”

ok. 25,5 km – DK60(V2,V3) „Płock”

ok. 32 km – DW 567 „Staroźreby”

ok. 48 km – DP 2924W „Bulkowo”

ok. 57 km – S50 „Nacpolsk”

ok. 65,5 km – DW 570 „Naruszewo”

ok. 76,5 km – S7 „Przyborowice”

Krótki opis:

Wariant W2 rozpoczyna się w miejscowości Izabelin i w zachodniej części trasy przebiega pomiędzy pozostałymi wariantami (W1 i W3). Trasa zlokalizowana jest w podobnej odległości zarówno od miasta Bielsk jak i od miasta Płock. Droga ekspresowa S10 biegnie od początku opracowania do projektowanego węzła „Nacpolsk” gdzie łączy się z drogą S50 (km 57+000), a droga S50 od węzła „Nacpolsk” do końca opracowania, które usytuowano w okolicy miejscowości Michałówek.

WARIANT W3  (czerwony)

Początek: w rejonie miejscowości Cegielnia;

Koniec: w rejonie miejscowości Przyborowice Górne i Michałówek,

Długość wariantu: 76,620 km;

Przebiega przez gminy: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Radzanowo, Staroźreby Bulkowo, Dzierzążnia, Naruszewo, Załuski;

Planowane węzły na przecięciu z drogami:

Początek trasy – DW559 Węzeł „Cegielnia”

ok. 7,5 km – DP 2999W „Łukoszyn”

ok. 14 km – DW 540 „Proboszczewice”

ok. 22 km – DK60(V1) „Płock”

ok. 23,5 km – DK60(V2,V3) „Płock”

ok. 32 km – DW 567 „Staroźreby”

ok. 45,5km – DP 2924W „Bulkowo”

ok. 57 km – S50 „Nacpolsk”

ok. 64 km – DW 570 „Naruszewo”

ok. 75 km – S7 „Przyborowice”

Krótki opis:

Wariant ten swój początek ma na węźle z  drogą DW559 w miejscowości Cegielnia, a następnie biegnie południową stroną obszaru opracowania, zbliżając się do miejscowości Płock. Droga ekspresowa S10 biegnie od początku opracowania do projektowanego węzła „Nacpolsk” gdzie łączy się z drogą S50 (km 57+000), a droga S50 od węzła „Nacpolsk” do końca opracowania, które usytuowano w okolicy miejscowości Michałówek.

DK60

Początek: w rejonie miejscowości Bielsk,

Koniec: w rejonie miasta Płock;

Przebiegają przez gminy:

Bielsk, Stara Biała, Radzanowo, Płock, Słupno;

Planowane węzły:

W każdym wariancie DK60 planowana jest budowa węzła drogowego z nowoprojektowaną trasą S10/S50;

Krótki opis poszczególnych wariantów DK60:

WARIANT DK60 V1 (fioletowy)

Początek opracowania umiejscowiony na północ od Bielska, następnie trasa przebiega na wschód od Bielska. Trasa DK60 krzyżuje się z wariantem W1 drogi S10 w km 2+080, a następnie biegnie po wschodniej stronie obszaru gminy. W km 6+000, w okolicy miejscowości Ciachcin Nowy, zaprojektowano węzeł z wariantem W2 drogi S10, a  w km 8+600 z wariantem W3 drogi S10. Ponadto w km około 11+000 trasa przecina wariant V2 DK60, aby w końcowym etapie połączyć się z istniejącym przebiegiem drogi (ulica Bielska), zakończając swój bieg na skrzyżowaniu z drogą DW559, zlokalizowanym w miejscowości Płock. Istnieje możliwość przejścia z wariantu V1 na wariant V2/V3 w km 11+000 – wejście w Płock nowym śladem zgodnie z przebiegiem V2/V3.

WARIANT DK60 V2/V3 (pomarańczowy/żółty)

Początek opracowania umiejscowiony na północ od Bielska, następnie trasa przebiega na wschód od Bielska. Trasa DK60 krzyżuje się z wariantem W1 drogi S10 w km 2+080, a następnie biegnie po wschodniej stronie obszaru gminy. W km 5+000 trasa zbliża się do istniejącego przebiegu drogi DK60, a następnie w km około 6+400  przecina się z wariantem W2 drogi ekspresowej. W kilometrze około 8+760 krzyżuje się z wariantem W3 drogi S10. Następnie, po przecięciu z wariantem V1 DK60 w km około 11+000, trasa kontynuuje swój bieg nowym śladem w kierunku drogi DW559, do której następnie się włącza w rejonie ulicy Otolińskiej. W wariancie V3 droga DK60 została przedłużona na obszarze miasta Płock po śladzie DW559 i włączona do skrzyżowania DW559 z drogą krajową nr 62.

Scroll to Top