Kontakt

Zamawiający

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

reprezentowany przez:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz

Tel.: +48 52 323 45 00, fax: +48 52 323 45 04, E-mail: sekretariatbydgoszcz@gddkia.gov.pl


Jednostka projektowa (konsorcjum):

Lider:

Tpf Sp. z o.o.

02-676 Warszawa, ul. Postępu 14B

Tel. +48 22 57 58 110 e-mail: tpf@tpf.com.pl, www.tpf.com.pl


Partner:

Databout Sp. z o.o.

02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7

Tel. +48 515 285 776

e-mail: kontakt@databout.pl, www.databout.pl

Scroll to Top