Podpisanie umowy

W dniu 04.08.2022 r. nastąpiło podpisanie umowy na Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi S10 na odc. od A1 do granicy województwa” pomiędzy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy a Wykonawcą – konsorcjum firm TPF Sp. z o.o. oraz Databout Sp. z o.o.

Scroll to Top