Przedłużenie terminu składania ankiet

Informujemy o przedłużeniu terminu składania wypełnionych ankiet o 7 dni. Dotychczasowy termin to 19 czerwca 2024 roku.

Nowy termin składania ankiet to 26 czerwca 2024 roku. Prosimy o przesyłanie wypełnionych ankiet na adresy wskazane w ankiecie.

Scroll to Top