Przedłużenie terminu składania ankiet

Informujemy o przedłużeniu terminu składania wypełnionych ankiet o 7 dni. Dotychczasowy termin to 19 czerwca 2024 roku. Nowy termin składania ankiet to 26 czerwca 2024 roku. Prosimy o przesyłanie wypełnionych ankiet na adresy wskazane w ankiecie.

Spotkania informacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjne z przedstawicielami GDDKiA o/Bydgoszcz oraz Biura Projektowego TPF sp. z o.o. celem omówienia wariantów przebiegu drogi ekspresowej S10 mieszkańców Włocławka oraz gmin Brześć Kujawski i Lubanie a także mieszkańców gminy Fabianki. Więcej informacji w zakładce Spotkania Informacyjne

Podpisanie umowy

W dniu 04.08.2022 r. nastąpiło podpisanie umowy na Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi S10 na odc. od A1 do granicy województwa” pomiędzy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy a Wykonawcą – konsorcjum firm TPF Sp. z

Scroll to Top